SINOPEC Shangai Petrochemical Financial Ratios for Analysis 2009-2024 | SHI