Shinhan Financial Group Co Financial Ratios 2005-2018 | SHG