MiX Telematics Limited Gross Margin 2015-2023 | MIXT

Current and historical gross margin for MiX Telematics Limited (MIXT) over the last 10 years. The current gross profit margin for MiX Telematics Limited as of December 31, 2023 is %.
Gross Margin Historical Data
Date TTM Revenue TTM Gross Profit Gross Margin
2023-12-31 $0.15B $0.09B 61.33%
2023-09-30 $0.15B $0.09B 62.42%
2023-06-30 $0.15B $0.09B 63.01%
2023-03-31 $0.15B $0.09B 62.76%
2022-12-31 $0.14B $0.09B 63.19%
2022-09-30 $0.14B $0.09B 62.68%
2022-06-30 $0.14B $0.09B 62.94%
2022-03-31 $0.14B $0.09B 63.64%
2021-12-31 $0.14B $0.09B 63.83%
2021-09-30 $0.14B $0.09B 64.03%
2021-06-30 $0.13B $0.09B 64.93%
2021-03-31 $0.13B $0.08B 65.87%
2020-12-31 $0.13B $0.08B 64.06%
2020-09-30 $0.13B $0.09B 65.38%
2020-06-30 $0.14B $0.09B 64.71%
2020-03-31 $0.15B $0.09B 64.14%
2019-12-31 $0.15B $0.10B 66.89%
2019-09-30 $0.15B $0.10B 66.45%
2019-06-30 $0.15B $0.10B 66.89%
2019-03-31 $0.14B $0.10B 67.36%
2018-12-31 $0.15B $0.10B 66.21%
2018-09-30 $0.14B $0.09B 66.19%
2018-06-30 $0.14B $0.09B 65.93%
2018-03-31 $0.13B $0.09B 65.41%
2017-12-31 $0.11B $0.07B 65.77%
2017-09-30 $0.11B $0.08B 66.96%
2017-06-30 $0.11B $0.08B 68.18%
2017-03-31 $0.11B $0.08B 68.81%
2016-12-31 $0.12B $0.08B 70.59%
2016-09-30 $0.12B $0.08B 70.43%
2016-06-30 $0.11B $0.08B 69.30%
2016-03-31 $0.11B $0.08B 69.44%
2015-12-31 $0.13B $0.09B 68.22%
2015-09-30 $0.12B $0.08B 67.74%
2015-06-30 $0.12B $0.08B 68.29%
2015-03-31 $0.13B $0.09B 67.46%