Bowlero Financial Ratios for Analysis 2020-2022 | BOWL